logo SKJ
Kontakt

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
Facebook / Kraina Jeziorki

Adres do korespondencji:
05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47

Monika Maciak
Sekretarz Stowarzyszenia

Telefon: 669 102 002
e-mail: maciakmonika1@gmail.com

Przejdź do góry